Разрешителните за жилищни сгради растат с 36% през второто тримесечие

През второто тримесечие на годината местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1647 жилищни сгради с 5815 жилища в тях и 781 456 кв.м разгъната застроена площ. За административни сгради разрешителните са 40 със 74 019 кв.м площ и 1968 са за друг тип сгради с 948 262 кв.м площ. Започнатите нови жилищни сгради в периода април – юни са със 100% повече от тези година по-рано.

Това показват данните на Националния статистически институт. Те потвърждават коментарите на строителните фирми и на брокерите, че след няколко години затишие заради кризата на имотния пазар е започнало оживление.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 35.4%, жилищата в тях – с 31%, а разгънатата им застроена площ е повече с 29.2%.

Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и на други видове сгради бележи ръст съответно от 8.1 и 71.9%, а нарастването на тяхната площ е респективно с 224.7 и 87.8%.

Спрямо първите три месеца на годината обаче разрешителните за жилищни сгради растат с 50.7%, жилищата в тях – с 23.9%, а общата им застроена площ – с 31.3%. При административните сгради разрешенията се увеличават с 37.9%, докато тяхната площ намалява с 4.2%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване със 72.5%, а при общата им застроена площ – със 17.1%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в периода април – юни са издадени в областите Пловдив – 245, София (столица) – 207, София – 136, и Бургас – 133. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1869, Пловдив – 1411, Варна – 432, и Бургас – 387.

През второто тримесечие е започнал строежът на 1281 жилищни сгради с 3842 жилища в тях и с 526 070 кв.м обща застроена площ, на 25 административни сгради/офиси със 7797 кв.м площ и на 1277 други сгради със 798 653 кв.м площ.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 53.2%, жилищата в тях – с 29.8%, а разгънатата им застроена площ – с 25.6%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 8.7%, но тяхната площ намалява с 89.9%. Започнатите други видове сгради бележат ръст от 122.9%, а разгънатата им обща застроена площ е повече със 177.1%.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече със 100.5%, жилищата в тях – с 19.4%, а общата им застроена площ – с 29.0%. Броят на започнатите административни и други видове сгради се увеличава съответно с 56.3 и 177.6%. Същевременно общата застроена площ на административните сгради намалява с 86.8%, докато площта на другите сгради нараства със 174.7%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите Пловдив – 230 жилищни, 6 административни и 146 други сгради; Стара Загора – 84 жилищни, 3 административни и 200 други сгради; София – 101 жилищни и 175 други сгради; Бургас – 118 жилищни и 111 други сгради.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *